Vad tycker du om planerna för nya Gottsundaskolan?

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att förslaget till detaljplan för den nya Gottsundaskolan ska ut på samråd under perioden 4 november till 16 december 2019. Under samrådstiden kan du tycka till om förslaget. Kommunen planerar att fatta beslut om detaljplanen i slutet av 2020.

Vad är samråd

Samråd är en del av detaljplaneprocessen - en demokratisk process som innebär insyn och möjlighet att tycka till om förslag för allmänheten och andra intressenter. Alla synpunkter på planförslaget ska skriftligen skickas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut. Samrådets syfte är att få fram ett så bra underlag för beslut som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Läs mer om detaljplaneprocessen

Kort om detaljplanens innehåll

I detaljplanen för nya Gottsundaskolan föreslår kommunen

  • nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan, årskurs 6–9
  • att det i framtiden ska vara möjligt att bygga ut Treklangens skola, årskurs F-5
  • att skolområdet kommer att kunna ha plats för cirka 1 400 elever och två nya fullstora idrottshallar.

Förslaget till detaljplan innehåller också

  • trygga skolgårdar
  • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
  • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
  • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Ta del av förslaget

Du hittar alla handlingar som hör till samrådet på länken nedan.
Läs hela förslaget till detaljplan för nya Gottsundaskolan 

Det finns också en kortare version som sammanfattar förslaget. Den korta versionen finns på svenska, engelska, arabiska och persiska. Du hittar den på länken nedan.
Kort version på svenska (PDF, 1 MB)
Short version in English
اقرأ نسخة مختصرة من الاقتراح باللغة العربية (PDF, 814 KB) 
یک نسخه کوتاه از این پیشنهاد را به زبان فارسی بخوانید (PDF, 788 KB) 

Kom på samrådsmöte

Onsdag 20 november bjuder Uppsala kommun in till ett samrådsmöte där förslaget presenteras. Under mötet har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till politiker och tjänstepersoner som arbetar med förslaget. Under mötet kommer du att kunna få information, ställa frågor och lämna synpunkter på arabiska och persiska utöver svenska och engelska.

Datum: Onsdag 20 november
Tid: 17–19, presentation 17.30
Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (hitta på karta)

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget från och med 4 november till och med 16 december 2019. Synpunkter ska lämnas skriftligen. Det du kan tycka till om är plankartan och planbeskrivningen. Du kan skicka in dina synpunkter via ett webbformulär, via e-post eller vanlig post. Du kan också lämna dina synpunkter skriftligt under samrådsmötet 20 november.

Synpunkter kan lämnas på valfritt språk, men vi kommer endast att svara på svenska.

Via webbformulär (formuläret finns endast på svenska)
Lämna synpunkter på förslaget via formulär på uppsala.se

E-post
Skicka dina synpunkter via e-post till: sbf.planadministrator@uppsala.se

Eller skriv till
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

4 november 2019