Vi förbereder inför byggstart av nya Gottsundaskolan

Nu förbereder vi inför byggstart av den nya Gottsundaskolan som väntas stå klar 2025. Den nya skolan är en viktig del i Gottsundas utveckling till ett ännu mer betydelsefullt service- och handelscentrum i regionen.

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, växer inom ramen för huvudstadsregionen. Gottsunda förväntas bli ett ännu viktigare service- och handelscentrum i regionen då stadsdelen blir en knutpunkt för framtidens kollektivtrafiklösning i södra Uppsala. En viktig del i denna utveckling är bygget av den nya Gottsundaskolan som vi nu börjat förbereda.

Den nya Gottsundaskolan (årskurs 6–9), som även inkluderar en ny idrottshall, kommer att ha plats för 720 elever. Skolan förväntas bli klar 2025.

Gator kopplas ihop

En del av förberedelserna inför byggstart av den nya Gottsundaskolan innebär att vi kopplar ihop gatorna Valthornsvägen och Vackra Birgers väg. Det arbetet sätter igång i maj 2021. Den ihopkopplade gatan kommer att användas både av fordon och gång- och cykeltrafikanter. Den nya gatusträckan, inklusive en busshållplats intill den nya Gottsundaskolan, förväntas vara klar årsskiftet 2021–2022.

Förberedelser 2022

Under 2022 fortsätter vi med följande förberedelser inför byggstarten av den nya Gottsundaskolan:

  • Boule- och bollhallen, som står på en del av det område där den nya skolan ska byggas, rivs våren 2022.
  • Ytterligare mark- och grundarbeten för den nya skolan, inleds sommaren/hösten 2022.

Mer information

Läs mer om den nya Gottsundaskolan på skolfastigheter.uppsala.se

7 maj 2021