Samråd om detaljplan för Västra Librobäck

Förslaget till detaljplan för Västra Librobäck är ute på samråd 18 december–5 februari. Under perioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Förslag till detaljplan för Västra Librobäck är ute på samråd 18 december–5 februari. Under samrådsperioden kan du lämna synpunkter på förslaget. 

Kommunen bjuder också in till ett digitalt informationsmöte 27 januari 18.00. 

Ta del av samrådshandlingar och läs om informationsmötet

18 december 2020