Librobäck Husbyborg

Inom området Librobäck Husbyborg finns tre delområden som befinner sig i olika utvecklingsfaser. Dessa områden är Garverigatan, Börjetull och Västra Librobäck.

Som en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet i norra Librobäck växer Garverigatan fram. Området beräknas vara utbyggt med VA-ledningar och gator under sommaren 2021. I de södra delarna finns industriområdet Börjetull som omvandlas till en blandad stadsdel med både bostäder och verksamheter. Ett nytt område för näringslivsverksamhet planeras också i området Västra Librobäck sydväst om väg 272. 

Här hittar du information om utvecklingen i området.