Librobäck Husbyborg

Inom området Librobäck Husbyborg finns tre delområden som befinner sig i olika utvecklingsfaser. Dessa områden är Garverigatan, Börjetull och Västra Librobäck.

Som en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet i norra Librobäck växer Garverigatan fram. Området beräknas vara utbyggt med VA-ledningar och gator under sommaren 2021. I de södra delarna finns industriområdet Börjetull som omvandlas till en blandad stadsdel med både bostäder och verksamheter. Ett nytt område för näringslivsverksamhet planeras också i området Västra Librobäck sydväst om väg 272. 

Här hittar du information om utvecklingen i området.

Garverigatan - industri- och kontorsverksamheter

Som en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet i Librobäck Husbyborg växer Garverigatan fram. Här säljer kommunen verksamhetsmark, fördelat på 29 fastigheter i olika storlekar, avsedda för industri- och kontorsverksamhet.

Läs mer om Garverigatan

Aktuellt

  • 18 december 2020

    Samråd om detaljplan för Västra Librobäck

    Förslaget till detaljplan för Västra Librobäck är ute på samråd 18 december–5 februari. Under perioden kan du lämna synpunkter på förslaget.
Fler nyheter