Byggstök i området

Här kan du ta del av de arbeten som pågår i Norra Hovstallängen som ibland kan orsaka buller eller begränsad framkomlighet exempelvis. Rivning av befintliga byggnader kommer att göras efter sommaren vilket kan skapa vibrationer i marken.

30 juli 2021