Norra Hovstallängen - ny skola och centrum

I norra Kungsängen, där det tidigare låg en bussdepå, planerar vi för en ny förskola, grundskola, idrottshall, centrumverksamhet, kontor, garage och ett torg. Vi kallar detaljplanen för Norra Hovstallängen. Här får du veta mer om planerna.

Aktuellt

  • Byggstök i området

    Här kan du ta del av de arbeten som pågår i Norra Hovstallängen som ibland kan orsaka buller eller begränsad framkomlighet exempelvis. Rivning av befintliga byggnader kommer att göras efter sommaren vilket ...
    30 juli 2021