Norra Hovstallängen - ny skola och centrum

I norra Kungsängen, där det tidigare låg en bussdepå, planerar vi för en ny förskola, grundskola, idrottshall, centrumverksamhet, kontor, garage och ett torg. Vi kallar detaljplanen för Norra Hovstallängen. Här får du veta mer om planerna.

Det här planerar vi för

  • 780 grundskoleplatser 
  • 144 förskoleplatser 
  • 22 000 kvm bruttoarea kontor/centrum vilket skapar cirka 2 500 nya arbetsplatser 
  • Idrottshall 
  • Träffpunkt för äldre 
  • Fritidsklubb 
  • Mobilitetscenter/parkering 

 

Aktuellt