Norra Hovstallängen växer fram – så påverkas du som boende

Nu har arbetet med att lägga grunden för det område som kommer att bli Norra Hovstallängen påbörjats. För dig som boende i området kan det innebära vissa störningar. Här kan du läsa vad som pågår just nu och planerna framåt.

I Norra Kungsängen, där det tidigare låg en bussdepå, växer ett nytt område fram som går under namnet Norra Hovstallängen. Ambitionen är att omvandla bussdepån till ett stadskvarter som samspelar med övriga Kungsängen, samtidigt som det har en egen identitet med gröna och lekfulla miljöer med plats för rörelse och folkliv.  

För att skapa ett levande område planerar vi för att en byggaktör ska kunna bygga såväl grundskola, förskola, fritidsklubb, centrumverksamhet, kontorslokaler som ett underjordiskt garage.  

Översiktsbild Norra Hovstallängen
Översiktbild över Norra Hovstallängen, bild: Landskapslaget.

I Norra Hovstallängen kommer det även att finnas idrottshall, träffpunkt för äldre och skolgården kommer vara tillgänglig för allmänheten utanför skoltid. Dessutom kommer kommunen att bygga ett torg i området. 

Rivning av Gamla Uppsala Buss-depå

I arbetet med att lägga grunden för den kommande byggaktören kommer flera byggnader som varit verkstadsbyggnader i Norra Hovstallängen att rivas.  

Inledningsvis kommer manuella arbeten med sanering, demontering och invändig rivning att göras, därefter blir det maskinell rivning och borttransport av avfall. Det innebär att tung trafik tas in och ut via Kungsgatan. 

Enligt beräkningar kommer detta att pågå från oktober 2021 till april 2022. Ordinarie arbetstider för den leverantör som utför arbetet är 7–19 måndag till onsdag och 7–15 torsdag.  

Planerad skolgård Norra Hovstallängen

Så är den planerade skolgården tänkt att se ut, bild: Landskapslaget.

Kringliggande byggnader kontrolleras 

Det kommer att utföras en del arbeten i området och därför kommer bostäder som ligger nära att besiktigas av kommunen innan arbetet startar, men även under tiden och efter att arbetet genomförts. Kontrollerna görs för att minimera risker för sättningar och sprickor i fastigheterna. 

Det kommer inte att vara aktuellt med sprängningar i området eftersom marken består till stor del av lera. Skulle det uppstå skador i fastigheterna, ses dessa över av byggaktörern när området är färdigbyggt.  


Kulturhistoriskt arv står kvar 

Några byggnader av kulturhistoriskt värde i området kommer att bevaras: Navet, Köttinspektionen och det gamla busstornet. 

Själva byggnationen av Norra Hovstallängen beräknas dra igång 2023. Vi kommer att återkomma med mer information kring vad det innebär för er som är boende i området under hösten 2022. 
 

21 december 2021