Vi ser över tidplanen

Förra året gick kommunen ut med en försäljning av marken vid Norra Hovstallängen. Sedan dess har ett beslut fattats som gör att vi måste arbeta om tidplanen för utvecklingen av området.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 att ändra tillvägagångssättet för försäljning av Norra Hovstallängen. Anledningen är att rättsläget kring förfarandet är osäkert. Kommunen analyserar också hur byggkonjunkturen kan påverka projektet. Arbete pågår nu med att se över markförsäljningsfrågorna och att uppdatera tidplanen.

29 juni 2023