Asfaltering av cykelbana

Snart asfalterar Uppsala kommun cykelbanan längs Östra Ågatan mellan Gamla torget och Bredgränd. Det gör vi för att skapa en säkrare väg för alla trafikanter.

Smågatstenen ska ersättas

Östra Ågatan är ett cykelstråk som många cyklister använder varje dag. I dag är delar av cykelbanan asfalterad, medan andra har smågatsten. Under vintern blir smågatstenen hal att cykla på och för att undvika halka är det många som cyklar på de släta borgmästarstenarna där gångtrafikanterna går.

Det är varken tryggt för gångtrafikanterna eller för cyklisterna. Därför har gatu- och samhällsmiljönämnden beslutat att smågatstenen ska ersättas med asfalt på cykelbanan.

Asfalt minskar halkrisken och gör cykelbanan bättre

Med asfalt minskar halkrisken och vägen blir tryggare för alla trafikanter. Dessutom kan vi måla cykelsymboler på vägen som förtydligar uppdelningen mellan cykelbana och körfält för motorfordon.

Körfältet för motorfordon och de upphöjda korsningarna vid Drottninggatan och Gamla torget kommer inte att förändras. I samband med arbetet kommer vi även att åtgärda en svacka strax väster om Drottninggatan där vatten samlas i körfältet för motorfordon.

Så påverkar arbetet dig som bor eller verkar i området

Kommunen vill starta arbetet så snart som möjligt för att minimera påverkan för cykeltrafiken, boende och verksamheter i området. När arbetet är igång kommer det att starta tidigast 7.00 på vardagar. För att hålla en hög säkerhet spärrar vi av delar av området.

Tidplan och aktuella avstängningar av gatan

Karta över cykelbanan

Arbetet startar tidigast första veckan i mars och pågår i cirka 6 veckor. Starten och längden på arbetet beror på vädret. Arbetet delas in i två etapper.

  1. Den första etappen är sträckan Drottninggatan–Bredgränd där arbetet beräknas pågå i cirka fyra veckor. Under arbetet är gatan avstängd för cyklister och för motorfordonstrafik med undantag för boende och varutransporter. Hänvisningar kommer att finnas på plats.
  2. Den andra etappen är sträckan Gamla torget–Drottninggatan där arbetet beräknas pågå i cirka två veckor. Cykelbanan kommer att vara avstängd, men gatan är öppen för motorfordon.

Smågatstenen återanvänds

De stenar vi tar bort kommer återanvändas i kommunens stora ombyggnad av Strandbodgatan, som startar under våren 2016.

Mer information

Emma Hügard, projektledare
018 -727 87 23
emma.hugard@uppsala.se

24 februari 2016