Östra Ågatan

Aktuella händelser på och kring Östra Ågatan.

Aktuellt

  • Asfaltering av cykelbana

    Snart asfalterar Uppsala kommun cykelbanan längs Östra Ågatan mellan Gamla torget och Bredgränd. Det gör vi för att skapa en säkrare väg för alla trafikanter.
    24 februari 2016
  • Störningar för biltrafik

    Uppsala kommun och Uppsala Vatten utför VA- och gatuarbete vid kvarteret Skytteln, Östra Ågatan. Avstängningen sker i höjd med siloanläggningen, vid den blivande Eldkvarnsgatan i Kungsängen. Arbetet pågår ...
    5 januari 2016