Störningar för biltrafik

Uppsala kommun och Uppsala Vatten utför VA- och gatuarbete vid kvarteret Skytteln, Östra Ågatan. Avstängningen sker i höjd med siloanläggningen, vid den blivande Eldkvarnsgatan i Kungsängen. Arbetet pågår 8 januari 2016–31 augusti 2016.

  • 8 januari– 8 februari: Östra Ågatan helt avstängd mellan Kungsängsesplanaden och Islandsgatan
  • 9 februari–22 februari: Östra Ågatan öppnas för trafik, minst ett körfält hålls öppet.
  • 22 februari - 31 augusti: Arbete endast i Tullgarnsparken, Östra Ågatan öppen för trafik.

Under avstängningstiden kan du som har bil åka via Kungsgatan och Strandbodgatan för att ta dig till och från Östra Ågatan. Det kan ibland uppstå problem för gående och cyklister att passera. Alla ombeds följa anvisningarna på platsen.

5 januari 2016