222 nya hyresrättslägenheter

Etapp 2 fortsätter att ta form. Nu är fastighetsutvecklaren Midroc igång med kvarteret Rosenmalvan, i anslutning till Anders Diös torg.

Under februari börjar fastighetsutvecklaren Midroc bygga i kvarteret
Rosenmalvan, i anslutning till Anders Diös Torg. Projekten Konstnären och
Träpalatset kommer att inrymma 222 hyresrätts-lägenheter inklusive ett LSSboende
och verksamhetslokaler. Midroc kommer att söka statligt
investeringsstöd för att kunna skapa prisrimliga hyresrätter. Bostäderna
förväntas stå klara för inflyttning 2023.

8 april 2021