Östra Sala backe

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Området ska tillföra Uppsala något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning. Östra Sala backe planeras och byggs med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Aktuellt

 • Arbeten med gator och torg

  Ett typiskt vårtecken i Östra Sala backe är att det kommer igång nya anläggningsarbeten för allmän platsmark.
  2 februari 2023
 • Informationsmöte för Årstaskolans utbyggnad

  Fler skol- och förskoleplatser och mer möjligheter till idrott och fritid. Det är planer för Årstaskolan som kommunen just nu arbetar med. Den 14 februari kan du vara med på ett digitalt informationsmöte ...
  26 januari 2023
 • Nytt kvarter planeras i etapp 3

  Vi planerar för nya bostadskvarter i etapp 3, ett område som länkar samman de redan bebyggda delarna av Östra Sala backe med området kring Gränby centrum.
  20 oktober 2022
Fler nyheter