Aktuellt om höstens gatuarbeten

Ta del av pågående gatuarbeten.

Fyrislundsgatans västra sida kommer öppnas för trafik i oktober. I mars nästa år stänger vi i stället den östra sidan för att bygga en gång- och cykelväg längst med Fyrislundsgatans östra sida.

Johannesbäcksgatan öppnas för trafik i november men med begränsad framkomlighet mot Ritargatan.

Även Ängsnyckelgatan öppnas för trafik i november. Ängsnyckelgatan är en av de nya gatorna i etapp tre som ligger i området närmast Gränby.

2 oktober 2023