Avstängda gator och gångbanor 2017

Under året är det begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.

Aktuella trafikstörningar

Just nu är det begränsad framkomlighet i området och du kan behöva åka vissa omvägar under byggtiden.

Se kartan i större format (PDF, 73 KB)

Karta över aktuella vägarbeten i Östra Sala backe längs med Fyrislundsgatan.

28 februari 2017