Avstängda gator och gångbanor

Under hösten och vintern råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.

Aktuella trafikstörningar

Just nu råder begränsad framkomlighet i området och du kan behöva åka vissa omvägar under byggtiden.

Se kartan i större format (PDF, 93 KB)

18 november 2016