Detaljplan för etapp 3A ute på samråd - informationsmöte

Samrådstiden pågår från och med 6 maj till den 17 juni. Under samrådstiden finns det chans att tycka till om planförslaget.

Dina synpunkter ska vara inlämnade senast 17 juni och du kan antingen skicka dem till Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via formuläret på webbplatsen.
Klicka på länken och läs allt om samrådet här.

Samrådsmöte

Ett informationsmöte om samrådsförslaget kommer att hållas den 26 maj kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet kommer det att finnas chans att ställa frågor via en chattfunktion. Du ansluter till mötet via nedan länk.

Länk för att delta i mötet: Anslut till samrådsmöte för etapp 3A

Om etapp 3A

Etappen utgör tre kvarter i områdets norra del. Området avgränsas av Johannesbäcksgatan i väster, Fyrislundsgatan i öster och Alrunegatan i söder. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe, med en tät kvartersstruktur innehållande en blandning av bostäder, förskola och verksamheter. Strukturen av bebyggelse och gator ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe. Det nordligast bostadskvarteret är markanvisat till Atrium Ljungberg AB. Byggaktören Sveafastigheter AB har option om en markanvisning inom de två södra kvarteren där en markanvisningstävling planeras under första halvåret 2021.

15 maj 2020