Detaljplaneläggningen för etapp 3 påbörjad

Nu har Plan- och byggnadsnämnden beslutat om att påbörja detaljplaneläggningen för etapp 3 i de nordligaste delarna av Östra Sala backe. Här planeras bland annat 400-500 bostäder och 10 000-20 000 kvadratmeter verksamheter.

Förslaget är att planområdet ska utvecklas i samma linje som övriga Östra Sala backe – en tät stadsstruktur med inslag av mindre parker. Mot Gränby centrum föreslås en blandning av kontorsverksamheter och bostäder. Här föreslås även en friskvårdsanläggning, inslag av olika verksamheter samt en förskola.

Detaljplanen för området beräknas kunna bli antagen under andra kvartalet 2020.

Läs planbeskedet för Östra Sala backe etapp 3. (PDF, 950 KB)

4 april 2018