Fyrislundsgatan får 44 nya träd

Med början 20 oktober planterar Uppsala kommun 44 nya träd längs Fyrislundsgatan. Träden ersätter den tidigare Lönnallén som stod i området. Under hösten blir det också fler träd i Årstaparken och längst Johannesbäcksgatan.

Uppsala kommun planterar 44 nya träd längs mittremsan på Fyrislundsgatan. Träden har stått på tillväxt i Halland under fyra år och är större än de träd som kommunen brukar plantera i Uppsalas gatumiljö. Trädplanteringen på Fyrislundsgatan ersätter Lönnallén som tidigare stod i området.

Kommande trädplanteringar i området

Under hösten blir det också fler träd i Årstaparken och längst med Johannesbäcksgatan. Vid årets slut har kommunen planterat 470 träd i Östra Sala backe-projektet. Inom de två första etapperna kommer Uppsala kommun att totalt plantera cirka 600 träd i Östra Sala backe.

Viktigt att ta hand om dagvattnet

I stadsmiljöer når inte regn- och smältvatten ner i jorden eftersom markytan för det mesta täcks av asfalt. Det leder ofta till att vattnet rinner ovan mark, samlas i pölar eller rinner i ledningar. Det kan orsaka torra jordar och törstande träd och växtlighet. För att motverka det planerar Uppsala kommun att anlägga en kombination av så kallade fördröjningsmagasin under marken och regnbäddar. Det sista är planteringar där växter och jord tar hand om dagvattnet.

23 oktober 2019