Granskningstiden över för Årsta torgs detaljplan

Detaljplanen för Årsta torg var på granskning till och med 19 januari. Fram till dess hade du som invånare möjlighet att tycka till om förslaget.

Nu har tiden för att tycka till gått ut, men du kan fortfarande titta på planförslaget för Årsta torg på uppsala.se.

Plan- och byggnadsnämnden förväntas fatta beslut om att anta detaljplanen under första kvartalet 2018.

25 januari 2018