Informationsmöte för Årstaskolans utbyggnad

Fler skol- och förskoleplatser och mer möjligheter till idrott och fritid. Det är planer för Årstaskolan som kommunen just nu arbetar med. Den 14 februari kan du vara med på ett digitalt informationsmöte och få veta mer.

Detaljplanen för Årstaskolan är just nu på samråd. Det innebär att du som vill veta mer om planerna kan ta del av dem och även lämna synpunkter. Detaljplanen gör det möjligt att bygga

  • en större grundskola inklusive särskola
  • en ny förskola
  • en ny idrottshall

Utbyggnaden planeras på den befintliga skolfastigheten för Årstaskolan. Bakgrunden är att kommunen behöver möta det behov av skol- och förskoleplatser som finns i närområdet.

Digitalt informationsmöte 14 februari 18.00

Välkommen att vara med på informationsmöte där kommunens representanter berättar om planerna och svarar på frågor.

Tid: Tisdag 14 februari 18.00
Plats: Läs om hur du deltar digitalt på uppsala.se/arstaskolan

Samrådet pågår mellan 20 januari och 3 mars 2023. Planhandlingarna finns tillgängliga digitalt i kontaktcenter på Stadshusgatan 2. Handlingarna finns att ta del av på uppsala.se/arstaskolan.

26 januari 2023