Markanvisning till Atrium Ljungberg

I markanvisningen ingår ungefär ett och ett halvt kvarter av Östra Sala backes nordligaste kvarter, närmast Vaksalagatan, och ett mindre markområde på Gränbysidan, i anslutning till cirkulationsplatsen vid Fyrislundsgatan.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade den 3 april beslut om en markanvisning inom Östra Sala backes tredje etapp till fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Det handlar om ungefär ett och ett halvt kvarter av Östra Sala backes nordligaste kvarter, närmast Vaksalagatan. Dessutom ingår i markanvisningen ett mindre markområde på Gränbysidan, i anslutning till cirkulationsplatsen vid Fyrislundsgatan.

Markanvisningen ska komplettera övriga delar av Östra Sala backe, som hittills har haft ett stort inslag av bostäder, med kontor, handel och service. Bolaget och kommunen ska tillsammans arbeta fram en projektidé för de båda markområdena. Projektidén ska innehålla kontor, bostäder, handel, service och en friskvårdsanläggning samt ge möjlighet till en framtida simhall. Atrium Ljungberg äger, förvaltar och utvecklar Gränby centrum och är med sin långsiktighet och närvaro i Gränby en naturlig utvecklare av den aktuella marken. 

Detaljplaneringen av etapp 3 väntas kunna påbörjas hösten 2017 och en första byggstart inom etappen skulle kunna ske 2020.

Läs mer om vad en markanvisning är.

5 april 2017