Nytt kvarter planeras i etapp 3

Vi planerar för nya bostadskvarter i etapp 3, ett område som länkar samman de redan bebyggda delarna av Östra Sala backe med området kring Gränby centrum.

Byggherrar som är intresserade av att bygga här får lämna in förslag till kommunen som visar vad de vill bygga. Sedan väljer kommunen aktör utifrån en rad kriterier. Bland annat ska de nya husen ha stort fokus på minskad klimatpåverkan. Byggstart kan ske i mitten av 2024.

20 oktober 2022