Störande arbeten när nya hus grundläggs

Under maj börjar det byggas tre nya bostadshus längs Fyrislundsgatan.

I början av byggandet behöver entreprenörerna göra en del störande arbeten som innebär ökat buller och vibrationer i området. Dessa arbeten kommer att pågå i perioder hela sommaren.

9 maj 2019