Trädarbeten i Östra Sala backe

I början av augusti börjar vi bygga i etapp 2. Det innebär att ett antal träd kommer behöva tas ner för att ge plats åt nya gator och bostäder. De nertagna träden kommer att ersättas av nya.

Arbetet startar vecka 32

Vi kommer att ta ner träd längs Fyrislundsgatan, Sparrisgatan och Snickargatan. Arbetet startar under vecka 32 (7-11 augusti).

Nya träd ersätter gamla

För varje träd som tas ner ska minst ett nytt träd planteras. Hösten 2018 planteras 57 träd som en allé längst Alrunegatans norra sida, från Fyrislundsgatan till Timjangatan. Källparken och Årstaparken kommer få 80 träd vilka planteras vid olika tillfällen fram till 2019. Även Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatans mittremsa kommer att få ett antal nya träd.

En blandning av lönn, lind och alm

Allén längs med Fyrislundsgatan består i dag av lönnar vilka planterades under 1970-talet. De nya träden kommer utgöras av lönnar, lindar och almar. Genom att blanda flera trädarter skapar vi mångfald och robusthet mot trädsjukdomar så att träden ska vara hållbara över tid. Trädens skira vårgrönska och vackra höstfärg ska fortsätta vara ett signum för gatan.

1 augusti 2017