Infrakraft bygger om järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan

Trafikverket har utsett Infrakraft till entreprenör för de planskilda korsningar som ska byggas vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Infrakraft kommer också bygga ett vändspår på området.

Trafikverket har utsett Infrakraft till entreprenör för de planskilda korsningar som ska byggas vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Infrakraft kommer också bygga ett vändspår på området.

Byggstarten är planerad att ske senare i vår då entreprenören ska etablera sig på delar av Österplan med byggfordon. Till hösten kommer de nuvarande korsningarna att stängas av då arbetet med att bygga tunnlarna under järnvägen påbörjas.

Läs mer om det kommande arbetet på Trafikverkets webbplats

29 februari 2024