Planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan

I centrala Uppsala korsar järnvägen två gator, S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Gatorna är mycket trafikerade. För att förbättra framkomligheten och säkerheten ska korsningarna byggas om till planskilda korsningar med tunnlar som går under järnvägen. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Uppsala kommun.

planskilda1.jpgNär den planskilda korsningen vid S:t Olofsgatan är färdigbyggd kommer du både kunna gå, cykla och köra bil genom en tunnel under järnvägen. Illustration: Ramboll

Ökad säkerhet och framkomlighet

S:t Olofsgatan och S:t Persgatan har mycket gång-, cykel-, och biltrafik. Och tågtrafiken är intensiv. Det gör att järnvägsbommarna är nedfällda stora delar av dagen. För att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafiken ska båda korsningarna byggas om till planskilda korsningar. Det innebär att S:t Persgatan och S:t Olofsgatan läggs i tunnlar under järnvägen. Bilister, cyklister och gående kommer i framtiden att passera under järnvägen.

I samband med att de båda järnvägskorsningarna byggs om kommer även nya cykel- och gångvägar byggas längs spåren. Parkeringen vid Österplan stängs också av. Planen är att Österplan i framtiden till största del ska bli en park.

Tidplan

Byggstart för de planskilda korsningarna är beräknad till 2024. Korsningarna ska enligt plan vara färdigbyggda 2027.

Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Järnvägsplanen blev godkänd och antagen 2022.

Läs om projektet på Trafikverkets webbplats.

St Olofsgatan Nannaskolan_750px.jpgDe nya korsningarna ska göra det säkrare att passera järnvägen. Här är en vy över hur det kommer se ut vid S:t Olofsgatan när tunneln under järnvägen är färdigbyggd. Illustration: Ramboll

St Persgatan kvällsbild_750px.jpgOmbyggnationen av S:t Persgatan och S:t Olofsgatan ska göra det lättare att röra sig genom staden. Här är en vy över hur den nya tunneln vid S:t Persgatan kommer att se ut när den är färdigbyggd. Illustration: Ramboll

Aktuellt