Planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan

I centrala Uppsala korsar järnvägen två gator, S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Gatorna är mycket trafikerade. För att förbättra framkomligheten och säkerheten ska korsningarna byggas om till planskilda korsningar med en tunnel som går under järnvägen. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Uppsala kommun.

Ökad säkerhet och framkomlighet

S:t Olofsgatan och S:t Persgatan har mycket gång-, cykel-, och biltrafik och tågtrafiken är intensiv. Det medför att järnvägsbommarna är nedfällda stora delar av dagen. För att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafiken ska båda korsningarna byggas om till planskilda korsningar, vilket innebär att S:t Persgatan och S:t Olofsgatan läggs i en tunnel under järnvägen. Bilister, cyklister och gående kommer därmed att passera under järnvägen.

I samband med detta byggs en gång- och cykelbana på östra sidan av järnvägen mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Fyra gång- och cykelbroar kommer också byggas parallellt med järnvägen. Broarna kan användas av cyklister och gående för att smidigt ta sig över de nya tunnlarna och förflytta sig längs spåren.

Minskat buller och utsläpp av bilavgaser

Genom att bygga planskilda korsningar kommer bullret och utsläppen av bilavgaser att minska i centrala Uppsala. Detta i och med att bilisterna inte längre behöver stanna och vänta på att tåg ska passera.

Läs detaljplanen för S:t Persgatan (PDF, 2 MB)

Läs detaljplanen för S:t Olofsgatan (PDF, 2 MB)

Tidplan

Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Järnvägsplanen blev godkänd och antagen 2022. Byggstart för de planskilda korsningarna är beräknad till 2024. Korsningarna ska sedan enligt plan vara färdigbyggda 2027.

Läs om projektet på Trafikverkets webbplats

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Charlii Enström
Telefon: 010-123 20 10

Uppsala kommun

Aynur Akgül
Telefon: 018-727 42 76
E-post: aynur.akgul@uppsala.se

Uppdaterad: