Parkeringen vid Österplan stängs av till hösten

I september 2024 börjar arbetet med att bygga om järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. I samband med det kommer även parkeringen vid Österplan att stängas av.

Alternativa parkeringar

I samband med att Österplans parkering stängs av har Uppsala parkering bland annat öppnat en parkering på Norra Hovstallängens med cirka 200 p-platser, samt Bergsbrunnagatans parkering med närmare 80 p-platser.

Läs mer om alternativa parkeringar på Uppsalaparkerings webbplats:
Var kan jag parkera när Österplan stängs?

Grönare Österplan i framtiden

När ombyggnationerna av de båda järnvägskorsningarna är klara är planen att Österplan till största del ska bli en park. Arbetet med att göra om ytan till en park kommer att starta längre fram.

Det är Trafikverket som bygger om de båda järnvägskorsningarna. Arbetet sker i samarbete med Uppsala kommun.

Läs mer om Trafikverkets arbete med ombyggnationerna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan:
Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan 

30 maj 2024