Uppsala bygglogistikcenter invigdes – Rosendal blir först ut

I torsdags invigdes Uppsala bygglogistikcenter med en ceremoni i snön utanför de nya grindarna i Rosendal. Satsningen kommer att innebära väsentligt färre byggtransporter in på området, vilket gynnar både trafikmiljön, klimatet och luftkvaliteten i Uppsala.

Den nio meter långa grind som nu leder in på Rosendals byggområde från rondellen vid Dag Hammarskjölds väg är en del av Uppsalas nya bygglogistikcenter. Satsningen invigdes i torsdags av bland andra Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP) och projektledaren Elin Skogens från Uppsala kommun.

Uppsala bygglogistikcenter är en ambitiös satsning för att få ner antalet transporter till byggprojekt på kommunal mark. Prognosen är 40-50 procent färre transporter, vilket innebär kraftigt minskade utsläpp av klimatgaser, partiklar och kväveoxider. 

Samordning av transporter minskar också mängden buller, skapar färre risker i trafiken och på byggarbetsplatserna och kan skapa mer effektiva byggprojekt tack vara bättre planering.  

Läs mer om Uppsala bygglogistikcenter här

 

2 mars 2018