Uppsala bygglogistikcenter

1 mars 2018 fick Uppsala ett bygglogistikcenter som ska bidra till att minska transporter till och från byggprojekten i Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Genom att samordna transportflödet kan vi minska antalet byggtransporter i staden och växa mer hållbart.

Uppsala ska växa smart och hållbart

Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen enligt kommunens mål och budget. Det ställer krav på att arbeta på nya sätt med bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel.

Med Uppsala bygglogistikcenter vill vi samordna godsflödet och hjälpa till att minska antalet byggtransporter i staden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och förbättrar arbets- och boendemiljön vid byggområdena. 

Bygglogistikcenter planerar, samlastar och kör ut leveranser

Byggprojekt tar emot flera leveranser varje dag. Ofta levereras bara några få kolli åt gången, vilket belastar trafikflödet i staden. Godset lagras också ofta på byggområdet vilket tar upp plats och kan skapa oreda i området. 

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet vid byggområden med hjälp av två huvudsakliga funktioner:

  • en leveransplaneringstjänst som entreprenörer och bygglogistikcenters personal använder för att boka och planera transporter.
  • en samlastningscentral som samlar ihop mindre leveranser och kör ut dem till respektive byggområde dagen efter.  

Alla transporter ska bokas in

Alla transporter ska bokas in i leveransplaneringstjänsten. Det krävs för att de ska kunna komma in på byggområdet.

De flesta transporter och leveranser får en egen lossningstid. Lossningstiden fungerar som ett tidsintervall för leveransen att hinna in på byggområdet, lossa leveransen vid lossningsplatsen och åka därifrån. Om leveransen kommer innan eller efter lossningstiden kan den inte komma in på området.

Med hjälp av lossningstider kan vi undvika köbildning inom byggområdena och minska risken för att obehöriga tar sig in på området.

Samlastningscentralen samlar ihop mindre leveranser

Uppsala bygglogistikcenter hjälper entreprenörer att få säkrare byggarbetsplatser genom att ta emot och samla ihop mindre leveranser. Den samlade leveransen körs sedan ut med fossilfria fordon till respektive byggområde dagen efter.
Läs om samlastning och leveranser från bygglogistikcenter

Det skapar förutsättningar för ett effektivt och hållbart byggande. Byggtransporterna i staden minskar och entreprenörerna behöver inte ta emot fler leveranser än nödvändigt. 

Underleverantörer driver bygglogistikcentret

Bygglogistikcenter finansieras av byggherrarna och drivs av underleverantörerna Wellsec AB och Wiklunds Åkeri AB på uppdrag av Uppsala kommun. 

Wiklunds genomför arbetet på samlastningsterminalen och de samlade leveranserna därifrån. Wellsec ansvarar för leveransplaneringstjänsten och grindarna vid byggområdet.