Byggandet i Rosendal närmar sig halvlek

Rosendal börjar ta sin form allt mer som stadsdel. Etapp ett är nästan helt färdigbyggd och de övriga fyra etapperna utvecklas för fullt. Planen är att hela Rosendal ska vara färdigbyggt 2027 och projekten rullar på i förväntad takt trots pandemin.

Sedan 2012 har vi byggt i Rosendal. Allt fler fastigheter och omgivningar tar sin form. Just nu bor det minst 2800 personer i stadsdelen och när vi är klara beräknar man att 15 000 kommer att ha sitt hem här.

Etapp ett nästan helt klar

Stadsdelens utveckling sker i flera olika etapper där etapp ett är nästan är helt färdigbyggd. Det enda som återstår här är gatuarbeten på Rosendalsvägen, arbete utanför parkeringshuset Brandmästaren och skapandet av bonustorget som blir en liten park och parkering. Gatuarbetet på Rosendalsvägen beräknas bli klart i maj, arbetet utanför Brandmästaren blir klart när p-huset i övrigt står klart och bonustorget planeras att bli klart till hösten.

Etapp två har 11 färdigbyggda projekt

I etapp två är 11 projekt färdigbyggda. I juni kommer nya personer att kunna flytta in i de 58 färdiga hyresrätterna på Kansliskrivargatan. Det är Sveafastigheters projekt Svanen som då är färdigbyggt.

Under våren kommer Skanska, Åke Sundvall AB och JM AB börja bygga på sina respektive fastigheter i etappen. Detta innebär att vi kommer att stänga av en del runt omkring dessa projekt för att undvika olyckor som kan ske om allmänhet kommer in på byggområdet. De nya projekten är tänkta att stå färdiga inom tre år.

I etapp tre påbörjas inflyttning till hösten

Även i etapp tre sker mycket utveckling. Fyra av de 19 fastigheterna är planerade att bli klara för inflyttning under hösten eller vintern 2021. Det är Wallenstams hyresrättsprojekt Flanören söder om Rosendals torg, RAWs bostadsrätter på Torgny Segerstedts allé, Byggemenskapen Gården vid parken Carls hage och Sveafastigheters projekt som också ligger vid Carls hage. Sveafastigheter bygger dels hyresrätter och dels ett kollektivboende i samarbete med kollektivhusföreningen Rudbeckia.

I etapp fyra byggs nya gator för fullt

Etapp fyra ligger i startgroparna för att få nya byggnader på plats. Men först ska vi bli klara med gatorna i etappen. Den första delen av utbyggnaden av gator förväntas vara klar under våren. I maj kommer byggnationen av en ny förskola att påbörjas. Det är Uppsala kommun Skolfastigheter AB som ska bygga en förskola för 144 barn. Den förväntas vara klar under år 2022. I etapp fyra görs nu också ett vägarbete på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen. Läs mer om byggstöket i Rosendal.

Etapp fem fortfarande på planeringsstadiet

Den femte och sista etappen av Rosendal utvecklas också. Här bygger vi just nu ut gatorna i etappen.

Stort intresse att bo i Rosendal

Alla projekt har generellt sett byggts som planerat även i pandemitider och det råder ett stort intresse för att flytta till Rosendal. Vi får signaler från byggaktörerna att deras försäljningar av nyproducerade lägenheter går bra och att intresset är också stort bland potentiella hyresgäster.

7 april 2021