Flera nya byggstarter i etapp två och tre i Rosendal

I slutet av 2020 och början av 2021 kommer åtta nya tomter att bebyggas i Rosendal. Fyra av dessa ingår i etapp 3 och fyra i etapp 2. Det blir både bostads- och hyresrätter och det finns en hel del innovativa lösningar i projekten.

Etapp två – de sista byggprojekten igång

Bildtext: Karta över tomter i etapp två i Rosendal. Tomter som bebyggs: Kåbo 61:2, 61:3, 66:2, 64:2. Tomter som är färdigbyggd: Kåbo 61:1, 68:1, 63:1, 63:2 64:1, 64:4, 66:1, 67:1. Tomter som kommer att byggstarta mellan december 2020 och februari 2021: Kåbo 62:1, 62:2, 64:3, 65:2.


De fyra sista tomterna i etapp två är nu sålda och byggaktörerna har precis fått klartecken för att påbörja byggprojekten. Några av dessa har redan kommit igång. Det är byggaktörerna Åke Sundvall och Skanska som producerar de nya hyres- och bostadsrätterna.

Dessa byggnationer kommer att innebära en del byggstök längs Gerd Enequists gata, Dekangatan, Kansliskrivargatan och Grindstugegatan.

Resten av etapp två är färdigbyggd och lägenheterna är nu bebodda eller precis färdigställda. Totalt blir det 16 fastigheter i denna etapp.

Etapp 2 ligger mellan Gerd Enequists gata, Betty Petterssons gata, Torgny Segerstedts allé och Dag Hammarskjölds väg.

Etapp tre – en hel del innovativa lösningar

Bildtext: Karta över tomter i etapp tre i Rosendal. Tomter som bebyggs: Kåbo 83:1, 79:1, 78:2, 76:1. Tomter som kommer att säljas av kommunen till byggaktör: Kåbo 70:1, 71:1, 72:1, 73:1, 74:1, 75:1, 75:2, 76:2, 77:1, 78:1, 79:2, 80:1, 81:1. Tomter som kommer att bebyggas inom kort: Kåbo 54:2. Carlshage ligger mitt i etapp tre.

I etapp tre bygger olika aktörer nu på fyra av de 21 tomterna som tillhör etappen. Flera av dessa har innovativa idéer i sina projekt. Bland annat är aktören Raw igång med att skapa oinredda lägenheter som bostadsrättsinnehavaren själv får utforma efter eget tycke och smak.

Byggemenskapen gården bygger också i området sedan i oktober och satsar på att bygga lägenheter som boende själva är med och utformar.

I södra delen av etappen kommer Uppsala parkering att bygga ett nytt mobilitetshus med parkeringar, ytor för mobilitetstjänster samt lokaler för restaurang och cykelverkstad.

Även Wallenstam, Lindbäcks och Reinova kommer igång med sina byggprojekt under 2021 som resulterar i både hyres- och bostadsrätter.

I etapp tre ligger också det som ska bli parken Carlshage. Den blir färdig till hösten 2021. Här kommer det att finnas bryggor mot vattnet, lekplatser och umgängesytor. Detta blir en park som hör ihop med Siegbahnparken som redan är klar. När Carlshage är klar kommer den och Siegbahnparken att knyta ihop Stadsskogen med Kronparken.

Byggprojekten i etapp 3 ligger just nu inom ett inhägnat område, vilket innebär att byggstöket inte påverkar de boende i området så mycket. Men trafiken till etapp 3 genom södra Rosendal (etapp 1) kommer att öka.

Etapp tre ligger väster om Torgny Segerstedts allé, norr om Rosendalsvägen, och söder om Betty Pettersons gata.

Läs mer om hur boendena i de olika etapperna kommer att bli.

Läs mer om alla etapper i Rosendal.

14 december 2020