Rosendals fem etapper

Stadsdelen Rosendal är uppbyggd av fem etapper där Södra Rosendal kallas etapp ett. Etapp två ligger i nordost mot Dag Hammarskjölds väg och etapp tre hittar du norr om Södra Rosendal mellan Torgny Segerstedts allé och Stadsskogen. Etapp fyra ligger öster om etapp tre mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken. Etapp fem ligger längst i norr upp mot Biomedicinskt centrum och kommer att byggas ut sist.

Etappkarta

Öppna etappkarta i större format (PDF, 3 MB)

Etapp ett - Södra Rosendal

Rosendal_etapp1.JPG

Första etappen i Rosendal ligger i södra Rosendal och blev färdig under 2018. Under 2019 och 2021 har vi anlagt trottoarer, vägbeläggning och planterat växter. De sista delarna längs Rosendalsvägen kommer att vi att göra i ordning i samband med att mobilitetshuset Brandmästaren som ligger bredvid brandstationen blir färdigställt.

I den här etappen finns Solvallsparken, SEB USIF Arena, en livsmedelsbutik, flera restauranger och företag. Här finns flera bostadskvarter med både bostads- och hyresrätter. Totalt bor cirka 1600 personer i Södra Rosendal. 

Bonustorget ligger mitt i hjärtat av etapp ett och färdigställdes under sommaren 2021. Torget skapades efter en medborgardialog där boende fick tycka till om hur de ville använda platsen. De tankar och idéer som deltagarna framförde har vi använt som utgångspunkt för Bonustorgets utformning. Resultatet blev en grön plats för möten, samtal, väntan och lugn. Och solsken såklart!

Etapp två

Rosendal_etapp2.JPG

Arbetet med etapp två inleddes 2016. Först byggdes allmän plats, det vill säga viktiga ledningar och vägar att köra på under byggfasen. 

Under sommaren 2016 började de första bostäderna att byggas. I etapp 2 byggs cirka 1 600 lägenheter, en förskola, ett parkeringsgarage och en livsmedelsbutik. Även huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår i etapp 2. Gatan blir ett viktigt stråk för handel och restauranger. I februari 2019 flyttade de första boende in och under 2023 kommer alla lägenheter ha fått sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare på plats. 

Vi anlägger gatorna och färdigställer trottoarer, växter med mera i samband med att byggnaderna färdigställs. Under hösten 2021 byggde vi busshållplatser på Torgny Segerstedts allé och vi planerar för att etapp två ska vara färdigställd år 2024.

Etapp två från söder med Grindstugans förskola i förgrunden. Bild: Tengbom

Etapp tre

Rosendal_etapp3_4_.JPG

Rosendals tredje etapp ligger intill Stadsskogen norr om Södra Rosendal. Här byggs omkring 1500 bostäder. De första husen började byggas 2019 och boende började flytta in under hösten 2021. Vi ser till att gatorna är tillgängliga och har belysning och färdigställer sedan dessa med trottoarer, växter med mera när alla byggnader kring gatorna färdigställts. Det kommer att påbörjas under 2024.

Utöver bostäder byggs det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendals torg. På torgets västra sida planeras det för ett multihus, som bland annat ska rymma idrottslokaler för Rosendals skola.

I etapp tre ligger även parken Carlshage, en del av det gröna stråk som löper genom Rosendal. Carlshage öppnade i sin helhet hösten 2022.

Carlshage från söder. Bild: Tengbom

Etapp fyra

Rosendal_etapp_4.JPG

Under 2022 fick etapp fyra en ny målsättning, att bli en klimatpositiv del av stadsdelen Rosendal. Det innebär att vi nu arbetar hårt för att minska etappens utsläpp och ser över hur den ska kunna binda in växthusgaser för att nå det målet.

Etapp fyra ligger mellan Torgny Segersteds allé och Kronparkens naturreservat. När etapp fyra är färdigt räknar vi med att området innehåller cirka 700 bostäder, både lägenheter och radhus. Här planeras förskola, lokaler, bostäder och park. Etappens första byggnad är en förskola, den första av två, som öppnar våren 2023. Första bostäderna inom etappen planeras att byggstarta under 2024.

Etapp fem

Rosendal_etapp5.JPG

Etapp fem ligger på mark som till största delen ägs av Akademiska hus. Här planeras en mix av bostäder och verksamheter, det mesta av det knutet till Uppsala universitet. I etapp 5 kommer den framtida porten till Rosendal från Dag Hammarskjölds väg att ligga, nära kunskapsklustret längs Dag Hammarskjölds väg. 

I etapp 5 ligger några av de få äldre byggnader som finns i Rosendal. Det är ett antal äldre byggnader från Rosendalsfältets militära historia. 

Uppdaterad: