Rosendals fem etapper

Stadsdelen Rosendal är uppbyggd av fem etapper där Södra Rosendal kallas etapp 1. Etapp 2 ligger i nordost mot Dag Hammarskjölds väg och etapp 3 norr om Södra Rosendal mellan Torgny Segerstedts allé och Stadsskogen. Etapp 5 ligger längst i norr upp mot Biomedicinskt centrum och kommer att byggas ut sist.

 

Etapp 1 - Södra Rosendal

Rosendals etapp 1 blev färdig under 2018 och under 2019 utfördes så kallade skede två-arbeten, där trottoarer, vägbeläggning och växtlighet anläggdes. 

I södra Rosendal finns Solvallsparken, SEB USIF Arena, en livsmedelsbutik, flera restauranger och företag. I den här etappen ligger flera bostadskvarter med både bostads- och hyresrätter. Totalt bor cirka 1600 personer i Södra Rosendal. 

Etapp 2

Arbetet med etapp 2 inleddes 2016. Först byggdes allmän plats, det vill säga viktiga ledningar och vägar att köra på under byggfasen. 

Under sommaren 2016 började de första bostäderna att byggas. I etapp 2 byggs cirka 1 600 lägenheter, en förskola, ett parkeringsgarage och en livsmedelsbutik. Även huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår i etapp 2. Gatan blir ett viktigt stråk för handel och restauranger. I februari 2019 flyttade de första boende in.

Etapp 2 från söder med Grindstugans förskola i förgrunden. Bild: Tengbom

Etapp 3

Rosendals tredje etapp ligger intill Stadsskogen norr om Södra Rosendal. Här byggs omkring 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. De första husen började byggas 2019.

Utöver bostäder byggs det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendals torg. På torgets västra sida planeras det så kallade multihuset, som bland annat ska rymma idrottslokaler för den planerade Rosendals skola.

I etapp 3 ligger även parken Carls hage, en del av det gröna stråk som löper genom Rosendal. 

Carlshage från söder. Bild: Tengbom

Etapp 4 

När etapp 4 är färdigt räknar vi med att området innehåller minst 500 bostäder, både lägenheter och radhus. Här planeras torg, förskola, lokaler, bostäder och park. Läget är mellan Torgny Segersteds allé och Kronparkens naturreservat. Byggstart beräknas till 2023. 

Etapp 5

Etapp fem ligger på mark som till största delen ägs av Akademiska hus. Här planeras en mix av bostäder och verksamheter, det mesta av det knutet till Uppsala universitet. I etapp 5 kommer den framtida porten till Rosendal från Dag Hammarskjölds väg att ligga, nära kunskapsklustret längs Dag Hammarskjölds väg. 

I etapp 5 ligger de få äldre byggnader som finns i Rosendal. Det rör sig om ett antal äldre byggnader från Rosendalsfältets militära historia. 

Uppdaterad: