Rosendals fem etapper

Stadsdelen Rosendal är uppbyggd av fem etapper där Södra Rosendal kallas etapp ett. Etapp två ligger i nordost mot Dag Hammarskjölds väg och etapp tre hittar du norr om Södra Rosendal mellan Torgny Segerstedts allé och Stadsskogen. Etapp fyra ligger öster om etapp tre mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken. Etapp fem ligger längst i norr upp mot Biomedicinskt centrum och kommer att byggas ut sist.

Etapp ett - Södra Rosendal

Första etappen i Rosendal ligger i södra Rosendal och blev färdig under 2018. Under 2019 och 2021 har vi anlagt trottoarer, vägbeläggning och planterat växter. De sista delarna längs Rosendalsvägen kommer att vi att göra i ordning i samband med att mobilitetshuset Brandmästaren som ligger bredvid brandstationen blir färdigställt.

I den här etappen finns Solvallsparken, SEB USIF Arena, en livsmedelsbutik, flera restauranger och företag. Här finns flera bostadskvarter med både bostads- och hyresrätter. Totalt bor cirka 1600 personer i Södra Rosendal. 

Bonustorget ligger mitt i hjärtat av etapp ett och färdigställdes under sommaren 2021. Torget skapades efter en medborgardialog där boende fick tycka till om hur de ville använda platsen. De tankar och idéer som deltagarna framförde har vi använt som utgångspunkt för Bonustorgets utformning. Resultatet blev en grön plats för möten, samtal, väntan och lugn. Och solsken såklart!

Etapp två

Arbetet med etapp två inleddes 2016. Först byggdes allmän plats, det vill säga viktiga ledningar och vägar att köra på under byggfasen. 

Under sommaren 2016 började de första bostäderna att byggas. I etapp 2 byggs cirka 1 600 lägenheter, en förskola, ett parkeringsgarage och en livsmedelsbutik. Även huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår i etapp 2. Gatan blir ett viktigt stråk för handel och restauranger. I februari 2019 flyttade de första boende in och under 2021 kommer alla lägenheter ha fått sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare på plats. 

Vi anlägger gatorna och färigställer trottoarer, växter med mera i samband med att byggnaderna färdigställs. Under hösten 2021 anlägger vi busshållplatser på Torgny Segerstedts allé. 

Vi planerar för att etapp två ska vara färdigställd år 2024.

Etapp två från söder med Grindstugans förskola i förgrunden. Bild: Tengbom

Etapp tre

Rosendals tredje etapp ligger intill Stadsskogen norr om Södra Rosendal. Här byggs omkring 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. De första husen började byggas 2019 och boende börjar flytta in i bostäderna under hösten 2021. Vi anlägger gatorna kontinuerligt och färdigställer dessa med trottoarer, växter med mera i samband med att byggnaderna färdigställs.

Utöver bostäder byggs det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendals torg. På torgets västra sida planeras det för ett multihus, som bland annat ska rymma idrottslokaler för Rosendals skola.

I etapp tre ligger även parken Carlshage, en del av det gröna stråk som löper genom Rosendal. Den norra delen av Carlshage färdigställer vi under hösten 2021.

Carlshage från söder. Bild: Tengbom

Etapp fyra

När etapp fyra är färdigt räknar vi med att området innehåller minst 500 bostäder, både lägenheter och radhus. Här planeras torg, förskola, lokaler, bostäder och park. Etapp fyra ligger mellan Torgny Segersteds allé och Kronparkens naturreservat. Vi planerar för byggstart år 2023. 

Etapp fem

Etapp fem ligger på mark som till största delen ägs av Akademiska hus. Här planeras en mix av bostäder och verksamheter, det mesta av det knutet till Uppsala universitet. I etapp 5 kommer den framtida porten till Rosendal från Dag Hammarskjölds väg att ligga, nära kunskapsklustret längs Dag Hammarskjölds väg. 

I etapp 5 ligger de få äldre byggnader som finns i Rosendal. Det är ett antal äldre byggnader från Rosendalsfältets militära historia. 

Uppdaterad: