Konstnärer lyfter Rosendal och ger nya perspektiv

Konst kan bryta invanda mönster, skapa debatt, ifrågasätta och ge platser nya dimensioner. Därför är det viktigt att den finns nära människor. I Rosendal har konstnärer arbetat med att lyfta fram konstverk som berättar om platsen ur flera olika perspektiv. Nu kan du ta del av konst dygnets alla timmar och njuta av skulptur-, ljus- och ljudkonst. Och det kommer mer allt eftersom området byggs.

Konstverk ljusprojektion i Rosendal av Åsa Maria Bengtsson

Bild: Konstverk ljusprojektion i Rosendal av Åsa Maria Bengtsson. Fotograf: Pär Fredin

Just nu färdigställs delar av en konstnärlig gestaltning i etapp 1 i södra Rosendal och konst inom etapp 3 i parkerna Carlshage och Siegbahnsparken. Vi kommer också få se ny konst vid Grindstugans och Rosedals förskola. Vid Rosendal skola och Rosendals multihus startar också konstprojekt under hösten. I denna artikel berättar vi om några verk som nu står klara att beskåda.

Hållbarhet som en röd tråd för Åsa Maria Bengtsson

Längs Torgny Segerstedts allé jobbar Åsa Maria Bengtsson, en konstnär som har varit med sedan projektstarten, med gestaltningen Cykel som handlar om kretslopp, växtlighet och växande.

Åsa Maria har gjort ett större konstverk i Rosendals södra entré som har formen av ett ägg och är 2,5 meter högt och är gjutet i återvunnet aluminium.

Längs Rosendals huvudgata har Åsa Maria inspirerats av olika former från naturen och 14 små skulpturer i brons integreras i sittbänkar längs huvudgatan. Konstverk går även att hitta i markläggnigen. Markplattor får former inspirerade från mikroskopiska mönster från naturen.

Åsa Maria ligger även bakom ljusprojektionen som liksom brunnslocken återanknyter till naturen genom mikroskopiska mönster. Markplattorna och ljusmålningen tillkom efter ett samarbete med forskare från Uppsala universitet. Ljuskonstverket ska ställas in genom ett tidur så att det startar när mörkret faller och konsten kan på så vis aktivera platsen och skapa bidra till ökad trygghet. Projektionen förändras efter underlaget, snö, löv och blir lekfullt att upptäcka för stora och små. Hållbarhet finns som en röd tråd i både material och tanke. 

Ett skogsverk av Mattias Bäcklin – ger något för framtiden att fundera på

Mattias Bäcklins gestaltning ”Med urskogen in i framtiden” består av en skulptursamling med sex konstverk i Siegbahnsparken och Carlshage. Här lyfter konstnären fram områdets rödlistade arter som exempelvis en skalbagge som ska klara framtidens utmaningar. I befintliga tallstubbar har han skapat framtida runstenar som ska väcka tankar om vad vi människor lämnar efter oss i framtiden.

Konstverken är framtagna med hänsyn till miljön i material och produktion och utifrån Rosendals konstprogram och har haft ett utbyte med Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet rörande research.

- Genom att förvandla natur till stad och stad till natur försöker jag i min konst formulera samband, navigera och skapa en egen mytologi, säger Mattias Bäcklin.

Lekfulla fågelholkar av Erik Hedman

I Solvallsparken har konstnären Erik Hedman i samarbete med Karavan arkitekter tagit fram lekfulla fågelholkar som en del av landskapsarkitekturen.

Även byggaktörerna är med och bidrar till konsten

Byggaktörerna i Rosendal är också involverade i konsten, dels genom möjligheten att stötta ekonomiskt för projekt på allmän platsmark, dels genom egna projekt som görs i samarbete med kommunen och utifrån Rosendals konstprogram. Ett exempel är muralmålningen som är gjord av konstnären Lex Zooz, som har inspirerats av naturen och de väldiga tallarna som skjuter genom berg och sten. Tillsammans med den blandade arkitekturen skapar just detta en väldigt heterogen stadsbild med många olika uttryck.

Följ med på konstvisning i Rosendal 22 september och 13 oktober 2021.

Mer om tankarna med offentlig konst i Rosendal och Uppsala.

14 september 2021