Offentlig konst i Rosendal

Den offentliga konsten som planeras i området skapar mötesplatser. Konsten kan både vara den oväntade upplevelsen, men också konstverk som blir tydligt förknippade med Rosendal och skapar sammanhang och plats.

Utvecklingen av Rosendal genomsyras av frågor om natur, miljö och hållbarhet. Därför ska miljö- och hållbarhetsfrågor också tas i beaktande i de skissförslag för offentlig konst som arbetas fram för att skapa sammanhang i material och tanke.

Torgny Segersteds allé blir första konstetappen

Den första konstsatsningen i området blir huvudgatan Torgny Segerstedts Allé. Offentlig konst planeras också för vattenstråket vid Carls Hage, Siegbahnsparken, Rosendals torg, Talltorget samt de skolor och förskolor som planeras i området. Arbetet med den offentliga konsten i Rosendal följer Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst. 

Läs konstprogrammet för Rosendal (PDF, 511 KB) (PDF, 511 KB)

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

 

Åsa Maria Bengtsson i Rosendal. Bild: Per Fredin

Konstnären Åsa Maria Bengtsson har fått uppdraget att arbeta vidare med det skissförslag som ställsdes ut i Rosendal i september 2019. Åsa Maria Bengtsson är kanske mest uppmärksammad för verket Way to go på Davidshallsbron i Malmö

Uppdaterad: