Berätta om vad som är betydelsefullt för dig i ditt närområde!

Arbetet med tidiga medborgardialoger fortsätter under hösten 2023. Under vecka 36 får boende i området en inbjudan till en digital enkätundersökning hem i brevlådan.

Med enkätsvaren får innevånarna möjlighet att bidra med sin kunskap om området och därigenom medverka för att ge underlag till den kommande planprocessen. Resultatet av enkätundersökningen kommer också att presenteras och vara underlag för kommande medborgardialogmöten senare under hösten. Mer information om mötestillfällena kommer. Passa på att berätta om vad som är betydelsefullt för dig i ditt närområde.

Klicka här för att komma till enkätundersökningen - tack för att du deltar!

 

4 september 2023