Sävja

Här ska en ny hållbar stadsdel växa fram mellan befintliga kvarter och i korsningen mellan väg 255 och den nya boulevarden för spårvägen. Områdets utveckling kommer baseras på medborgardialoger i ett tidigt skede, alltså innan den ordinarie planprocessen har startat.

Aktuellt

Se fler