Fotgängares upplevelse av ljus och belysning i grönområden

I början av november startar den andra fasen av forskningsprojektet NorDark i Sävja. Boende i Sävja, Bergbrunna och näraliggande bostadsområden är välkomna att gå en kort promenad och svara på ett frågeformulär om hur ljus och belysning upplevs längs gångstigar. Forskningen ska bidra till att utveckla belysning för gångstigar i grönområden.

NorDark är ett samarbete mellan Uppsala kommun och flera forskargrupper från olika nordiska universitet. Den här undersökningen genomförs av forskare i miljöpsykologi vid Lunds universitet.

Datum: 13-26 november, klockan 17.30 eller 19.00.
Plats: mötesplats Sävja kulturcentrum
Anmäl dig till vandringen via e-post.

Att svara på enkät och gå promenaden (inte längre än 500 meter) tar knappt en timme.

26 oktober 2023