Nu börjar utvecklingen av Södra åstråket

Fyrisån präglar Uppsala och området runt ån är en av stadens populäraste vistelsemiljöer. Nu påbörjas arbetet med att utveckla årummet ytterligare, med parkytor, bryggor, kolonilotter, hinderbana, konstgräsplaner och andra ytor för aktiviteter. Satsningen på Södra åstråket omfattar 50 miljoner, påbörjas redan i vår och beräknas vara färdig 2026.

 

Arbetet påbörjas redan våren 2020 på den västra sidan av ån från Stadsträdgården, Kap och Hospitalsträdgården med ny och utökad belysning, bryggor, nystart för bangolf, boule och nya parkmiljöer. 

Under 2021 växlas utvecklingstakten upp med målet att färdigställa området under 2026. Nya bryggor och bryggdäck längs kommer att ge närhet till Fyrisåns vatten och parkmiljöerna kommer att rustas upp med olika användningsområden och karaktär. Kap-området blir en aktivitetspark med bland annat utegym, hinderbana, lekplatser, minigolf och vid Lundellska skolan två konstgräsplaner för fotboll. Skidspåret blir kvar och utvecklas för att bli längre, varierat och kuperat.

Längst söderut i projektområdet – Hospitalsträdgården i Ulleråker – utvecklas de gamla parkmiljöerna. Bland annat områdets gamla engelska park och fruktträdgård fräschas upp för sen fantastisk miljö för boulespel och nya ytor för fritidsodling anläggs. En tänkbar framtid för parkens stora gräsytor är som område för utomhuskonserter och evenemang.

Även Fyrisåns östra strand ingår i projektet Södra Åstråket. Hamnplan ska utvecklas till en solig vistelseyta och cykelbana anläggs längs ån. Tullgarnsparken och området kring den nya Tullgarnsbron blir viktiga nya ytor som skapar möjlighet för sambanden söderut och ger Uppsala mer vattenkontakt.

4 mars 2020