Södra Åstråket

Nu skrivs ett nytt stycke parkhistoria i Uppsala. Årummet är en av stadens mest använda vistelsemiljöer och nu fortsätter utvecklingen för att väva ihop stadskärnan med södra stadens utvecklingsområden och Årike Fyris.

Nu fortsätter satsningen på årummet söderut. Från Islandsbron i norr till Vindbron i söder bjuds besökarna på ett nytt grönt stråk fyllt av upplevelser. Nya bryggor och bryggdäck ger närhet till Fyrisåns vatten och stora generösa parkytor erbjuder spännande möjligheter till lek och rekreation. Södra Åstråket ger plats för såväl vardagsrekreation och fest under alla årstider.

Se hur årummet och Stadsträdgården utvecklas i vår film.

Klicka på bilden nedan för att se delar av vad som planeras eller läs mer om projektet här

Aktuellt Södra Åstråket