Aktuellt just nu: byggnationer och trädgallring

Ny förskola, bostäder, cirkulationsplats och trädgallring är några av de aktuella arbetena just nu.

I den första etappen är Jensens nya förskola byggd och nya Boklok bostäder är på väg upp.

Cirkulationsplatsen börjar ta form och Trafikverket planerar att trafiken ska gå genom den från slutet av juli. Arbetet runt omkring cirkulationsplatsen kommer att fortsätta.

I skogen inom det område som blir etapp två har vi gallrat träd och växtlighet för att främja natur- och rekreationsvärdet där. Efter sommaren planerar vi att även gallra dungarna mot Hjulaxelvägen och kring Karlsro. Då tar vi även ner de träd som växer där vi ska bygga den nya vägen till skolan, dagvattendiken, med mera.

Till hösten kommer ett konstverk att sättas upp i parken i etapp ett. Då passar vi samtidigt på att göra en liten pulkakulle och skåla gräsytan intill radhusen för att ta hand om smältvatten på vintern.

Ta del av fler nyheter

Vill du få reda på det senaste om utvecklingen av Södra Gunsta? 

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev

29 juni 2023