Södra Gunsta

Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för 1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag. Med naturen utanför dörren är det alltid nära till ett rikt friluftsliv - året om.

Nyheter

 • Trafiksäker korsning till Södra Gunsta

  Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun gällande ny trafikplats på väg 282 vid Södra Gunsta. Avtalet är en förutsättning ...
  31 maj 2019
 • Planer på ny cirkulationsplats fortskrider

  Just nu är Trafikverkets vägplan på granskning. Vägplanen omfattar en cirkulationsplats, en gång- och cykelport, två busshållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar till väg 282 Södra Gunsta.
  24 april 2019
 • Drömmer du om ett unikt boende i Gunsta?

  Välkommen på en träff om byggemenskaper där du får veta mer om möjligheten att skapa ditt drömboende tillsammans med andra.
  25 mars 2019