Södra Gunsta

Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för omkring 1 000–1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag. Med naturen utanför dörren är det alltid nära till ett rikt friluftsliv - året om.

Nyheter

 • Omledning av trafik på Gunstavägen

  Snart påbörjar Uppsala Vatten arbetet med att bygga ut vatten och avlopp på Gunstavägen. Under arbetet kommer trafiken att ledas om.
  27 oktober 2022
 • Gallring av träd i etapp två

  Skogsarbeten inom etapp två ska stärka naturvärden och förbereda inför kommande utbyggnad.
  20 oktober 2022
 • Klimatsmart byggteknik under högar med stenkross

  Under hösten kommer stora högar med stenkross att läggas upp i den del av Södra Gunsta som är tänkt att bli centrum i nästa detaljplan, öster om Bärby äng. Men det är inte vilka högar som helst. Faktum ...
  20 oktober 2022
 • Ny överfart över Lennakattens spår

  Bygget av cirkulationsplatsen vid väg 282 pågår för fullt. Nu arbetar vi även med att skapa en anslutning från cirkulationsplatsen till Södra Gunsta.
  20 oktober 2022
 • Välkommen till den nya lekplatsen!

  Nu har den första nya lekplatsen i Södra Gunsta öppnat.
  19 september 2022