Södra Gunsta

Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för omkring 1 000–1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag. Med naturen utanför dörren är det alltid nära till ett rikt friluftsliv - året om.

 

Nyheter

 • Träffa oss och ställ dina frågor om våra skogsarbeten

  Vi planerar för trädfällning och gallring i Södra Gunsta. Vill du veta mer? Välkommen att träffa oss i Gunsta 28 september.
  18 september 2023
 • Arbeten i parken

  Nu förbättrar vi parken i Södra Gunsta med en ny pulkakulle, konst och dagvattenhantering.
  16 augusti 2023
 • Detaljplan för skolan överklagad

  Den 22 juni antog plan- och byggnadsnämnden en detaljplan som skulle möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och bostäder i Södra Gunsta. Detaljplanen har blivit överklagad till mark- och ...
  16 augusti 2023
 • Aktuellt just nu: byggnationer och trädgallring

  Ny förskola, bostäder, cirkulationsplats och trädgallring är några av de aktuella arbetena just nu.
  29 juni 2023
 • Växtlighet i parken ska åtgärdas

  I det nya parkområdet i Södra Gunsta är gräset långt. Det beror på att företaget som kommunen haft avtal med för skötseln har gått i konkurs. Därför tar kommunen nu över skötseln.
  29 juni 2023