Södra Gunsta

Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för omkring 1 000–1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag. Med naturen utanför dörren är det alltid nära till ett rikt friluftsliv - året om.

Nyheter

 • Nya bostäder på gång

  Byggaktören Alm Småa Bostad har fått förnyat förtroende att bygga 90 småhus inom den andra etappen.
  1 oktober 2020
 • Välkommen till samrådsmöte 19 maj

  I Södra Gunsta finns det flera våtmarker som behöver fyllas ut för att utbyggnaden ska kunna fortsätta i nästa etapp. Därför bjuder vi in till samråd där du kan få information och lämna synpunkter.
  8 maj 2020
 • Plankorsning byggs om under våren

  Av säkerhetsskäl kommer järnvägsöverfarten vid Gunsta byväg att byggas om. Ombyggnaden ska vara färdig i maj och under tiden leds trafiken om. Preliminär byggstart i mitten av februari 2020.
  6 februari 2020