Södra Gunsta

Södra Gunsta

Bild: Marge Arkitekter

Gunsta ligger ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna intill länsväg 282. Bebyggelsen som planeras i Södra Gunsta ligger mellan Gunsta och Bärby Äng. Här planeras omkring 1 500 nya bostäder.

Utbyggnaden sker etappvis med upp till 200 bostäder per år. Beräknad start för bostadsbyggandet i första etappen är 2018. Hela utbyggnaden av området med alla etapper beräknas vara färdig runt 2030.

Aktuellt

 • Välkommen till möte om namngivning 18 oktober

  Nu är det dags att namnge nya kvarter och vägar, ett torg och en park i Södra Gunsta. Har du något förslag? Kom och diskutera dina namnförslag på mötet 18 oktober. Du kan också lämna förslag på fler sätt. ...
  16 oktober 2017
 • Börja prenumerera på nyhetsbrev för Södra Gunsta

  I dagarna får boende i Gunsta-området ett utskick från kommunen om möjligheten att prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev för Södra Gunsta.
  10 oktober 2017
 • Vattenverksamhet

  Kommunen avser att ansöka om vattenverksamhet för att anlägga en damm i Södra Gunsta. Läs samrådsunderlaget och information om hur och när du kan lämna synpunkter.
  21 augusti 2017