Antagen detaljplan för skolan

Ett steg närmare skolstart! Den 22 juni antog plan- och byggnadsnämnden en detaljplan som möjliggör en ny grundskola i Södra Gunsta. En antagen detaljplan är ett viktigt steg för att komma vidare och kunna börja bygga skolan som ska stå klar till höstterminen 2026.

1198_fit_800.jpgSkolan kommer att omfatta förskoleklass till årskurs sex och ha kapacitet för 630 elever, och ha en tillhörande fullstor idrottshall kombinerat med fritidsklubb. Idrottshallen kommer att vara tillgänglig att boka för det lokala föreningslivet.

Läs mer och se visionsbilder på den planerade skolan

Ta del av handlingarna för detaljplan Södra Gunsta etapp 2:1

29 juni 2023