Arbeten i parken

Nu förbättrar vi parken i Södra Gunsta med en ny pulkakulle, konst och dagvattenhantering.

Vi kompletterar parken med en ny liten pulkakulle med ett lekfullt konstverk av Klara och Stina Wirsén på toppen. Kring den blir det skålade gräsytor som både kan användas för picknick och som tar hand om vattnet när det regnar.

Arbetet planeras bli klart under hösten 2023.

16 augusti 2023