Gunstas torg ska få hyresbostäder, livsmedelsbutik och centrumlokaler

Genova har, tillsammans med Coop, vunnit anbudstävlingen för utveckling av centrumlokaler, livsmedelsbutik och hyresbostäder vid stadsdelstorget som planerats för södra Gunsta. 

Optionsavtalet som nu har tecknats omfattar cirka 65 hyresbostäder och cirka 1200 kvm yta för centrumlokaler – varav cirka 950 kvm ska avsättas för en livsmedelsbutik med Coop som hyresgäst.   

– Fler hyresbostäder och en Coopbutik är ett viktigt tillskott i Södra Gunsta. För att hela Uppsala ska utvecklas behövs det olika boendeformer och vardagsservice även utanför stadskärnorna, kommenterar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

– Genova är mycket glada över förtroendet från såväl Uppsala kommun som Coop att tillsammans kunna utveckla centrumläget för det blivande bostadsområdet inom Södra Gunsta, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group. 

Markanvisningen sker efter lagakraftvunnen detaljplan vilket förväntas ske under 2022.

Läs pressmeddelande på Fastighetsvärlden.se 

15 december 2021