Boklok bygger parhus

Utbyggnaden av etapp ett av Södra Gunsta fortsätter. Strax intill de röda flerbostadshusen kommer Boklok att bygga 22 parhus.

Boklok

Illustrationsbild: Boklok

Husen kommer att stå klara hösten 2020.

Läs mer om parhusen på boklok.se

2 juli 2019