Byggstart av väg 282 i Gunsta uppskjuten

Trafikverkets planerade byggstart av väg 282, anslutning södra Gunsta, kommer att skjutas på framtiden. De behöver söka tillstånd för vattenverksamhet för de åtgärder som planeras. Det innebär att byggstarten förskjuts, med ny förväntad byggstart tidigast våren 2022.

Den nya cirkulationsplatsen ska leda till en säkrare korsning. I och med att ett nytt bostadsområde byggs i Gunsta blir det mer trafik på sikt. Att byggstarten för vägen förskjuts har ingen större påverkan i området eftersom bostadsplanerna ligger längre fram i tiden.

Det finns i dag ingen brist i korsningen med nuvarande trafik, en säkrare korsning behövs först när de nya bostäderna är klara och då kommer korsningen att finnas på plats. Vägbygget kommer att ske samtidigt som området byggs ut.

Mer information finns på Trafikverkets webbsida

2 februari 2021