Aktuellt om nya cirkulationsplatsen

I månadsskiftet maj-juni kommer de första arbetena med den nya cirkulationsplatsen på väg 282 vid Gunsta att starta. Trafikverket har upphandlat Veidekke som entreprenör för bygget.

Läs mer om de kommande arbetena på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket.se

25 maj 2022