Drömmer du om ett unikt boende i Gunsta?

Välkommen på en träff om byggemenskaper där du får veta mer om möjligheten att skapa ditt drömboende tillsammans med andra.

En byggemenskap ger dig möjligheten att med likasinnade utforma, låta bygga och därefter flytta in i ett flerbostadshus tillsammans. På träffen får du veta mer om bo- och byggemenskapernas utveckling, hur du gör i praktiken, juridik, finansiering, Uppsalas möjligheter att erbjuda mark och mycket mer.

Vi arbetar för att inkludera byggemenskaper i utbyggnaden av Gunsta. I detaljplanerna för området kommer det att finnas mark som lämpar sig för byggmenskaper.

Dag och tid: Lördag 6 april 9.30–13.30
Plats:  Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19, Uppsala

Läs hela programmet och anmäl dig till träffen

25 mars 2019