Förslaget till detaljplan för etapp två ställs ut för granskning

På torsdagen beslutade kommunen att detaljplanen för etapp två i Södra Gunsta ska skickas ut på granskning. Detaljplanens syfte är att utveckla området med cirka 470 bostäder, kommersiell service, grundskola och förskolor samt natur- och parkmiljöer. Bostäderna blir en blandning av flerbostadshus och småhus med olika utformning. En stor andel av bostäderna kommer att vara villor.

220118 Torg vy_REV_utan runt fönster.png

Torget kommer att byggas i anslutning till huvudgatan som börjar vid infarten från väg 282. Här blir det centrumverksamheter i bottenvåningarna runt torget och bostäder ovanpå. Byggnaderna vid torget blir något högre än resten av området, upp till fyra våningar. Enligt planförslaget blir de utformade med träfasader och sobra färger. Bottenvåningen i det norra kvarteret vid torget innehåller en livsmedelsbutik där Coop är klar som hyresgäst. I byggnaden vid torgets södra del möjliggörs annan centrumverksamhet som till exempel gym eller apotek. 

Grundskola och idrottshall

Grundskolan kommer att ha plats för cirka 630 elever. Idrottshallen planeras med fullstora mått inklusive läktare för att kunna användas av både skolverksamheten och av idrottsföreningar eller privatpersoner under kvällar och helger.

Det här innebär granskning av detaljplanen

Planförslaget beräknas komma ut för granskning i mitten av mars, och kommer då bli tillgängligt på uppsala.se. Granskning genomförs när en detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som kommit in. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har som ambition att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

17 februari 2022